ازمون ایین نامه راهنمایی رانندگی ( Driving license test ) . در این بخش ۳۰ سوال از نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی رانندگی با جواب را در قالب یک تست ایین نامه رانندگی خواهیم دید . این نمونه سوالات آیین نامه اصلی می تواند کمک زیادی به قبولی شما در آزمون آیین نامه اصلی بکند . حتما […]