بایگانی‌ها آزمون علائم راهنمایی و رانندگی | سوال آیین نامه

نمونه سوالات تستی علائم رانندگی با جواب

نمونه سوالات تستی علائم رانندگی ( Sample Test Questions for Driving Symbols ). آموزش علائم رانندگی در قالب سوالات تستی علائم رانندگی . در این پست سعی میکنیم مهم ترین سوالات تستی علائم رانندگی را باهم مرور کنیم . قبل از اینکه سوالات تستی علائم رانندگی را باهم بخوانیم بهتر است پست مربوط به آزمون علائم راهنمایی و […]

آزمون علائم راهنمایی و رانندگی

آزمون علائم راهنمایی و رانندگی ( Traffic Sign Test ) با جواب از کتاب جدید آیین نامه راهنمایی و رانندگی . نمونه ای از آزمون علائم راهنمایی و رانندگی با جواب را برای متقاضیان گواهینامه رانندگی آماده کرده ایم . این آزمون فقط شامل تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی است . قطعا آزمون آیین نامه اصلی […]