بایگانی‌ها آزمون رانندگی عملی | سوال آیین نامه

آموزش رانندگی از صفر

دراین مقاله قصد داریم آموزش رانندگی از صفر را برای کسانی که به تازگی قصد دارند آموزش را شروع کنند اختصاص دهیم در آموزش رانندگی از صفر بیشتر آموزش رانندگی عملی را توضیح خواهیم داد: صندلی: صندلی را طوری تنظیم کرده که کنترل کامل بر فرمان و پدال را اشته باشید پدال: از سمت چپ […]