نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی با جواب

نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی ( Examples of driving license exam questions )

نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی با جواب و حل کردن آن امری بسیار ضروری برای متقاضیان گواهینامه پایه ۳ می باشد . شما با حل نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی با جواب می توانید به تسلط کافی در آزمون آیین نامه برسید .

ما قبلا تعدادی از نمونه سوالات آزمون آیین نامه را تحت عنوان سخت ترین سوالات آیین نامه رانندگی و سوالات گواهینامه رانندگی بررسی کردیم .

حالا در این پست نیز تعدادی از مهم ترین نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی با جواب را مورد بررسی قرار می دهید . سعی کنید این نمونه سوالات آیین نامه را یاد بگیرید و اگر مشکلی دارید به کتاب آیین نامه خود مراجعه نمایید .

نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی با جواب

۱- سبقت گرفتن برای اتوبوس ها و کامیون ها در معابر شهری …… ؟

الف ) بلامانع است

ب ) ممنوع است

ج ) با احتیاط کامل ضروری است

د ) ضرورتی ندارد

پاسخ صحیح : گزینه ب

۲- در هنگام رانندگی در مه از نور …… چراغ های جلو استفاده کنید .

الف ) پایین

ب ) بالا

ج ) فلاشر

د ) راهنما

پاسخ صحیح : گزینه الف

۳- نداشتن برف پاک کن در موقع بارندگی و زنجیر چرخ در یخبندان و دود کردن اتومبیل نقص فنی ……. و جریمه به آن ……. ؟

الف ) محسوب می گردد – تعلق می گیرد

ب ) محسوب می گردد – تعلق نمی گیرد

ج ) محسوب نمی گردد – تعلق نمی گیرد

د ) محسوب نمی گردد – تعلق می گیرد

پاسخ صحیح : گزینه الف

۴- کدام یک از موارد زیر هنگام رانندگی ممنوع است ؟

الف ) استعمال دخانیات

ب ) خوردن و آشامیدن

ج ) استفاده از تلفن همراه

د ) همه موارد

پاسخ صحیح : گزینه د

۵- هنگام رانندگی کدام یک از مدارک زیر را باید همراه داشته باشیم ؟

الف )‌ کارت اتومبیل – گواهینامه رانندگی

ب ) بیمه شخص ثالث

ج ) برگ معاینه فنی معتبر

د ) همه موارد

پاسخ صحیح : گزینه د

نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی + پاسخ

۶- متداول ترین نوع پارک در شهر ها کدام است ؟

الف ) پارک در محل مجاز

ب ) پارک در پارکینگ

ج ) پارک دوبل

د ) پارک ۳۰ سانتی متر

پاسخ صحیح : گزینه ج

۷- بی توجهی به علائم و مقررات رانندگی نشانه ی چیست ؟

الف ) عدم سواد کافی

ب )‌ عدم توانایی و صلاحیت در رانندگی

ج ) عدم آمادگی لازم

د ) شتاب و عجله بیهوده

پاسخ صحیح : گزینه ب

۸- هوای گرم بر کدام قسمت خودرو اثر می گذارد ؟

الف ) سرنشینان خودرو

ب ) آمادگی راننده در کنترل خودرو

ج ) باد لاستیک ها و دمای موتور

د ) ترمز ها

پاسخ صحیح : گزینه ج

۹- چه زمانی از چراغ هشدار دهنده ( فلاشر و چهار چراغ ) می توان استفاده نمود ؟

الف ) زمانی که اتومبیلی به صورت پارک دوبل پارک نموده

ب ) در زمانی که نقص فنی ایجاد شده و یا بخواهید اتومبیل پشت سر را از خطری که در جلو اتفاق افتاده آگاه کنید

ج ) وقتی که راننده عقبی نور بالا زده و یا از جاده خارج شده

د ) در زمان یدک کشیده شدن و یا زمان پارک در منطقه ممنوعه

پاسخ صحیح : گزینه ب

نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی با جواب

۱۰- در شرایط یخبندان مسافت توقف چند برابر افزایش می یابد ؟

الف ) ۵ برابر

ب ) ۱۵ برابر

ج ) ۱۰ برابر

د ) ۲۰ برابر

پاسخ صحیح : گزینه ج

۱۱- به هنگام ترکیدن لاستیک کدام مورد زیر را باید انجام داد ؟

الف ) دنده را تعویض کرده و سریعا ترمز کنید

ب ) فرمان را به شدت و محکم بگیرید و اجازه دهید اتومبیل خود به خود متوقف شود

ج ) ترمز کرده و سریعا توقف کنید

د )‌ فرمان را شل بگیرید ولی محکم ترمز کنید

پاسخ صحیح : گزینه ب

۱۲- شما به دنبال یک وسیله نقلیه دیگر بر روی یک جاده خیس رانندگی می کنید ، فاصله زمانی بین شما و اتومبیل جلویی چقدر باید باشد ؟

الف ) دو ثانیه

ب ) ۶ ثانیه

ج )‌ ۴ ثانیه

د ) ۸ ثانیه

پاسخ صحیح : گزینه ج

۱۳- برای پارک کردن در کنار خیابان ، حق تقدم با وسیله ای است که ……. ؟

الف ) با حرکت به جلو مشغول پارک کردن است

ب ) چراغ خطر دنده عقب اتومبیلش روشن باشد

ج ) ضمن حرکت به عقب مشغول پارک کردن است

د ) هیچکدام

پاسخ صحیح : گزینه ج

۱۴- در شرایط غیر عادی مانند مواقع بارندگی و یخبندان و سرما کنترل و هدایت و توقف اتومبیل به کدام دلیل مشکل است ؟

الف )‌ به لحاظ سرمای هوا و خارج شدن لاستیک ها از حالت طبیعی

ب ) به لحاظ کاهش ضریب اصطحکاک چرخ ها با جاده

ج ) کمبود میدان دید

د ) موارد ۱ و ۲ صحیح است

پاسخ صحیح : گزینه ب

۱۵- کلاچ گرفتن باعث کدامیک از موارد زیر می شود ؟

الف ) کنترل راننده به حرکت و سرعت اتومبیل بیشتر می شود

ب ) کنترل راننده به حرکت و سرعت اتومبیل کم می شود

ج ) پیچیدن به طرفین و چرخاندن فرمان آسان تر می شود

د ) پیچیدن به طرفین و چرخاندن فرمان سخت تر می شود

پاسخ صحیح : گزینه ب

نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی ویژه گواهینامه پایه ۳ رانندگی

۱۶- چرا باید برای سبقت گرفتن از یک وسیله طویل فاصله بیشتری با آن حفظ کرد ؟

الف ) راحت بتوانیم با سرعت حرکت کنیم

ب ) بتوانیم جلوی کامیون را ببینیم

ج )‌ برای اینکه نقطه کور قرار نگرفته و راننده کامیون بتواند ما را ببیند

د )‌گزینه ب و ج

پاسخ صحیح : گزینه د

۱۷- دسترسی در آزادراه ها چگونه است ؟

الف- از طریق تقاطع ها

ب- از طریق اولین خروجی

ج- از طریق پل های هوایی و زیر گذرها

د- تا شهرک یا تقاطع جاده دیگر راهی ندارد

پاسخ صحیح : گزینه ج

۱۸- چرا رانندگی در شب سخت تر است ؟

الف- محدود بودن دید راننده

ب- عدم تشخیص به موقع عابر پیاده

ج- عدم تشخیص فاصله و سرعت وسایل نقلیه

د- همه موارد

پاسخ صحیح : گزینه د

۱۹- تابلوهای بازدارنده را تابلوهای ……. نیز می گویند که بیشتر به شکل ……. با نوار حاشیه ……. رنگ می باشند ؟

الف ) انتظامی – مثلث – قرمز

ب ) هشدار دهنده – دایره – قرمز

ج ) انتظامی – دایره – قرمز

د ) هشدار دهنده – مثلث – آبی

پاسخ صحیح : گزینه ج

نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی به همراه پاسخ

۲۰- معنا و مفهوم تابلوی راهنمایی و رانندگی زیر چیست ؟

نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

الف ) پرتاب سنگ

ب ) ریزش سنگ

ج ) شانه خطر ناک

د ) جاده در دست تعمیر

پاسخ صحیح : گزینه ب

۲۱- مفهوم تابلوی رانندگی زیر چیست ؟

سوالات امتحان آيین نامه رانندگی

الف )‌ عبور با وزن بیش از ۲.۹ تن ممنوع

ب ) عبور با بار بیش از ۲.۹ تن ممنوع

ج ) عبور با ارتفاع بیش از ۲.۹ تن ممنوع

د ) عبور با ارتفاع بیش از ۲.۹ متر ممنوع

پاسخ صحیح : گزینه د

۲۲- مفهوم تابلوی زیر چیست ؟

سوال امتحان آیین نامه رانندگی

الف ) دور زدن در میدان

ب ) میدان

ج ) تعیین حرکت

د ) جهت عبور در میدان

پاسخ صحیح : گزینه ب

بخشی از نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی را با هم بررسی کردیم .

سعی کنید هرچه بیشتر نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی را حل کنید تا آمادگی لازم را برای قبولی در آزمون آیین نامه اصلی و مقدماتی بدست بیاورید .

و حتما نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی با پاسخ و استاندارد را حل کنید .

 

 

پیشنهاد ویژه

برای دانلود مهم ترین نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی و آزمون آیین نامه اصلی با جواب بر روی لینک زیر کلیک کنید .

دانلود نمونه سوالات آیین نامه pdf