نمونه سوالات آیین نامه سرهنگ

نمونه سوالات آیین نامه سرهنگ ( Sample questions colonel regulations )

نمونه سوالات آیین نامه سرهنگ که با نام هایی دیگر نیز مشهور است مثل نمونه سوالات آزمون آیین نامه اصلی ، نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی مرحله دوم و … از متقاضیان گواهینامه پایه ۳ رانندگی پس از آزمون آیین نامه مقدماتی یا همان آزمون مرحله اول یا آزمون آیین نامه آموزشگاه گرفته می شود .

فراموش نکنید که حل نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی رانندگی یک از بهترین راهکار ها و روش ها برای قبولی در آزمون آیین نامه می باشد .

تعدادی از نمونه سوالات آیین نامه سرهنگ با جواب را در اینجا با هم بررسی می کنیم .

نمونه سوالات آیین نامه سرهنگ

۱- در پشت سر یک دوچرخه سوار درحال رانندگی هستید قصد دارید به سمت راست گردش کنید ، چکار می کنید ؟

 1. درمحل تقاطع از وی جلو بزنید .
 2. همجوار و موازی با دوچرخه سوار برانید و بعد از اینکه از تقاطع گذشت ، از او سبقت بگیرید .
 3. در پشت سر وی به حرکت ادامه می دهیم تا اینکه دوچرخه سوار از محل تقاطع مورد نظر شما رد شود .
 4. از دوچرخه سوار سبقت گرفته و قبل از تقاطع از او جلو بزنید .

جواب درست گزینه ۳ .

۲- کدام مورد زیر در سفرهای طولانی به هوشیاری و آگاهی شما کمک می کند ؟

 1. مطمئن شوید که هوای تازه به شما برسد ، توقف های منظمی برای آمادگی خود داشته باشید .
 2. سفر خود را سریعا تا حد امکان به پایان برسانید .
 3. از جاده کنار رفته و از جاده فرعی استفاده کنید .
 4. به صورت مداوم رانندگی نمایید .

جواب درست گزینه ۱ .

۳- کدامیک از موارد زیر عامل تصادف با اتومبیل جلویی است ؟

 1. تغییر نور چراغ ها
 2. عبور عابر پیاده در مناطق شهری شلوغ
 3. عدم توجه کافی به راه و نزدیک شدن بیش از حد به اتومبیل جلویی
 4. تراکم وسایل نقلیه

جواب درست گزینه ۳ .

۴- در راه های مسطح که دو طرف راه منتهی به کوه و پرتگاه می باشد حق تقدم عبور با کدامیک است ؟

 1. وسیله ای که سمت کوه قرار دارد .
 2. وسیله ای که سمت پرتگاه قرار دارد .
 3. هر دو وسیله حق تقدم عبور دارند .
 4. هیچکدام

جواب درست گزینه ۲ .

۵- حداقل فاصله طولی ایمنی درجاده برفی با سرعت ۴۵ کیلومتر در ساعت چند طول اتومبیل است ؟

 1. ۶
 2. ۳
 3. ۲
 4. ۹

جواب درست گزینه ۴ .

۶- دور زدن در چند متری پیچ ها و تقاطع ها و تونل ها ممنوع است ؟

 1. ۱۰۰ متری
 2. ۱۲۰ متری
 3. ۵۰ متری
 4. ۱۵۰ متری

جواب درست گزینه ۴ .

۷- در هنگام برخورد با موارد اضطراری بایستی چه اقداماتی رعایت کنیم ؟

 1. ترمز ناگهانی نگرفته
 2. نگه داشتن هر دو دست بر روی فرمان
 3. نحوه گردش سریع و ایمن
 4. همه موارد

جواب درست گزینه ۴ .

۸- مهم ترین عضو در رانندگی کدام است ؟

 1. پا
 2. دست
 3. چشم
 4. قلب

جواب درست گزینه ۳ .

۹- مهم ترین نوع آلودگی که سهم زیادی در آلودگی ترافیک شهری را تشکیل می دهد کدام است ؟

 1. آلودگی دیداری
 2. آلودگی هوا
 3. آلودگی دیداری و آلودگی شنیداری
 4. آلودگی شنیداری

جواب درست گزینه ۲ .

۱۰- حداقل فاصله طولی ایمن در جاده یخ و مرطوب با سرعت ۴۵ کیلومتر در ساعت به ترتیب چقدر است ؟

 1. ۶ – ۱۸
 2. ۴ – ۱۲
 3. ۲ – ۶
 4. ۸ – ۱۰

جواب درست گزینه ۱ .

۱۱- حداکثر سرعت مجاز برای وانت بارها در بزرگراه ها چقدر است ؟

 1. ۱۲۰
 2. ۱۱۰
 3. ۱۰۰
 4. ۹۰

جواب درست گزینه ۲ .

۱۲- شما اولین نفری هستید که به محل حادثه می رسید کدام مورد زیر را باید انجام دهید ؟

 1. از محل حادثه دور شوید
 2. اتومبیل را از حادثه دیده دور نمایید
 3. با دوربین شروع به فیلم برداری نمایید
 4. موتور اتومبیل را خاموش و زخمی ها را خارج نمایید به اورژانس زنگ بزنید .

جواب درست گزینه ۴ .

۱۳- برای گردش به چپ از خیابان دو طرفه دو خطه به خیابان دو طرفه دو خطه باید کدامیک از اقدامات زیر را انجام دهیم ؟

 1. به جریان ترافیک توجه داشته باشیم
 2. از فاصله یکصد متری راهنما بزنیم
 3. در خط عبور چپ خود قرار بگیریم
 4. همه موارد

جواب درست گزینه ۴ .

۱۴- معنی تابلوی زیر چیست ؟

نمونه سوالات آیین نامه سرهنگ

 1. حق تقدم عبور با شماست
 2. جاده دو طرفه است
 3. جاده در دست تعمیر
 4. هیچکدام

جواب درست گزینه ۲ .

نمونه سوالات آیین نامه سرهنگ

۱۵- کدام گزینه نسبت به گزینه های دگر اولویت دارد ؟

 1. چراغ راهنما
 2. تابلوها
 3. فرمان پلیس
 4. خط کشی ها

جواب درست گزینه ۳ .

۱۶- تابلوهای هشدار دهنده یا ……. بیشتر به صورت ……. با نوار های حاشیه ……. رنگ و زمینه ……. می باشند .

 1. اخطاری – مثلث – قرمز – سفید
 2. اخباری – دایره – قرمز – آبی
 3. اخطاری – مربع – قرمز – سفید
 4. انتظامی – پنج ضلعی – قرمز – سفید

جواب درست گزینه ۱ .

۱۷- تابلوی زیر به چه معناست ؟

نمونه سوالات آیین نامه سرهنگ

 1. حداقل سرعت در خط های عبور
 2. حداکثر سرعت در خط های عبور
 3. سرعت در خط های عبور
 4. خط ویژه عبور

جواب درست گزینه ۲ .

۱۸- کدام گزینه صحیح نیست ؟

 1. در آزاد راه ها حداقل سرعت ۷۰ کیلومتر در ساعت است .
 2. در جاده های اصلی حداکثر میزان سرعت مجاز ۹۵ کیلومتر در ساعت در روز است .
 3. در جاده های فرعی حداکثر میزان سرعت مجاز ۹۰ کیلومتر در روز است .
 4. در بزرگراه ها حداکثر سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت است .

جواب درست گزینه ۳ .

۱۹- تابلوها در آزاد راه ها به رنگ ……. و بزرگراه ها به رنگ ……. می باشند .

 1. سبز – آبی
 2. سفید – آبی
 3. آبی – مشکی
 4. آبی – سبز

جواب درست گزینه ۴ .

۲۰- تنظیم صندلی برای چیست ؟

 1. تسلط به فرمان – پدال های ترمز – گاز و کلاچ و دنده
 2. میدان دید طبیعی
 3. گزینه ۱ و ۲
 4. هیچکدام

جواب درست گزینه ۳ .

بخشی از نمونه سوالات آیین نامه سرهنگ را در این مقاله در سایت سوال آیین نامه باهمدگیر مورد بررسی قرار دادیم .

برای قبولی در آزمون آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی یا همان آزمون آیین نامه سرهنگ باید سعی کنید نمونه سوالات گواهینامه رانندگی با جواب را حتما حل کنید .

 

 

پیشنهاد ویژه

برای دانلود مهم ترین نمونه سوالات آزمون آیین نامه اصلی با جواب بر روی لینک زیر کلیک کنید .

دانلود نمونه سوالات آیین نامه pdf