سوالات رانندگی کالیفرنیا | آزمون رانندگی کالیفرنیا

سوالات رانندگی کالیفرنیا که همان نمونه سوالات آزمون رانندگی کالیفرنیا می باشد را در این قسمت با هم بررسی می کنیم .

حل نمونه سوالات رانندگی کالیفرنیا به شدت می تواند در قبولی در آزمون رانندگی کالیفرنیا موثر باشد .

با امید اینکه ایرانیان مقیم آمریکا بتوانند با خواندن این سوالات رانندگی کالیفرنیا نمره قبولی را در آزمون رانندگی کالیفرنیا بدست بیاورند .

سوالات رانندگی کالیفرنیا + پاسخ

۱) هنگامی که از یک توقف وارد ترافیک می شوید (دور از جدول ) :

 1. برای ۲۰۰ فوت کند تر از سایر وسایل نقلیه حرکت کنید
 2. به فضای کافی برای رسیدن به سرعت ترافیک نیاز دارید
 3. باید صبر کنید تا دو خودرو اول عبور کرده و سپس وارد خط شوید

جواب درست گزینه ۲ .


سوالات رانندگی کالیفرنیا به همراه جواب

۲) هنگام سبقت گرفتن از خودرو دیگر بازگشت به خط خود امن خواهد بود اگر :

 1. نتوانید خودروی سمت راست خود را ببینید
 2. چراغ های خودرو را در آیینه دید عقب مشاهده کنید
 3. از سپر جلو خودرو دیگر عبور کنید

جواب درست گزینه ۲ .


نمونه سوالات رانندگی کالیفرنیا جدید

۳) هنگامی که در ۳۰۰ فوتی یک خودرو هستید از نور پایین برای خودروهایی که به طرف شما می آیند استفاده کنید . اگر ؟

 1. از پشت نزدیک می شوید
 2. از پشت به شما نزدیک می شوند
 3. سبقت گرفته اید

جواب درست گزینه ۱ .


نمونه سوالات رانندگی کالیفرنیا با جواب

۴- اگر علائم نارنجی رنگ ساختمانی و قیف را در آزاد راه دیدید باید : ؟

 1. سرعت خود را کاهش دهید چون خط جلوتر به پایان می رسد
 2. برای کارگران و تجهیزاتی که در جلو قرار دارند آماده باشید
 3. خط را تغییر داده و سرعت کنونی خود را حفظ کنید

جواب درست گزینه ۲ .


نمونه سوالات رانندگی کالیفرنیا آمریکا

۵- در مناطق مسکونی دور کامل زدن (U-turn) در حالت زیر قانونی است :

 1. در یک خیابان یک طرفه و با چراغ پیکان سبز
 2. اگر خودرویی نزدیک شما وجود ندارد
 3. در طول دو خط دوبل ممتد زرد

جواب درست گزینه ۲ .


نمونه سوالات رانندگی کالیفرنیا تست با جواب

۶) با انجام تست شیمیایی برای محتوی الکل خون ، تنفس یا ادرار در صورتی توافق می کنید که  :

 1. نوشیدنی الکلی نوشیده باشید
 2. در کالیفرنیا رانندگی کنید
 3. تصادف کرده باشید

جواب درست گزینه ۲ .


سوالات رانندگی کالیفرنیا و امتحان رانندگی کالیفرنیا

۷) هنگام روشن شدن چراغ پیکان سبز : ؟

 1. حق تقدم را به هر خودرو ، دوچرخه سوار یا عابری که در تقاطع باشد بدهید
 2. فقط در تقاطع به عابرین حق عبور بدهید
 3. قبل از حرکت چهار ثانیه صبر کنید

جواب درست گزینه ۱ .


سوالات رانندگی کالیفرنیا و آزمون رانندگی کالیفرنیا

۸) هنگام رانندگی در شب در خیابان تاریک باید :

 1. آهسته رانندگی کنید تا مطمئن شوید می توانید در فاصله ای که توسط نور چراغ های خودرو روشن شده است ، توقف کنید
 2. نور بالا را روشن کنید تا خودرو هایی که جلو شما قرار دارند را بهتر ببینید
 3. نور صفحه درجه های خودرو را روشن کنید تا برای رانندگان دیگر قابل رویت باشد

جواب درست گزینه ۱ .


برخی از مهم ترین سوالات رانندگی کالیفرنیا را دیدیم .

حل نمونه سوالات آیین نامه بسیار می تواند در قبولی در آزمون رانندگی کمک کند .

حالا مهم نیست این نمونه سوالات آیین نامه برای آیین نامه راهنمایی و رانندگی ایران باشد یا سوالات آزمون رانندگی کالیفرنیا .

نمونه سوالات رانندگی کالیفرنیا