سوالات ایین نامه مرحله دوم راهنمایی و رانندگی 96

سوالات ایین نامه مرحله دوم ( Questions regulations driving the second stage )

نمونه سوالات آیین نامه مرحله دوم با جواب را مورد بررسی قرار میدهیم . حل نمونه سوالات آیین نامه مرحله دوم می تواند تاثیر به سزایی در قبولی شما در آزمون آیین نامه مرحله دوم راهنمایی و رانندگی داشته باشد .
توصیه می کنیم این سوالات ایین نامه مرحله دوم را با دقت بخوانید و سعی کنید ابتدا خودتان این سوالات ایین نامه مرحله دوم را حل کنید .
سپس جواب خودتان را با جواب های صحیح سوالات ایین نامه مرحله دوم مقایسه نمایید .
یکی از تفاوت های اصلی سوالات ایین نامه مرحله دوم با سوالات ایین نامه مرحله اول در این است که در ازمون ایین نامه مرحله دوم از سوالات فنی نیز در ازمون ایین نامه راهنمایی و رانندگی می آید . این در حالی است که در ازمون ایین نامه مرحله اول یا آزمون آیین نامه مقدماتی از سوالات فنی سوالی نمی آید .
ازمون ایین نامه مرحله دوم توسط افسر راهنمایی و رانندگی گرفته میشود . این آزمون شامل ۳۰ سوال ایین نامه مرحله دوم است .
امیدواریم با تمرین و خواندن نمونه سوالات ایین نامه مرحله دوم به راحتی در ازمون ایین نامه راهنمایی و رانندگی نمره قبولی را بیاورید .

نمونه سوالات ایین نامه مرحله دوم با پاسخ

۱- هر از چه مدتی باید دینام را بازدید کرد ؟

 1. هر ۱۰۰۰ کیلومتر
 2. هر ۲۰۰۰ کیلومتر
 3. هر ۳۰۰۰ هزار کیلومتر
 4. هر ۴۰۰۰ کیلومتر

جواب درست گزینه ۲ .


۲- مفهوم تابلوی راهنمایی و رانندگی زیر چیست ؟

سوالات ایین نامه مرحله دوم

 1. عبور کامیون با ارتفاع بیش از ۱۰ متر ممنوع
 2. عبور ماشین با طول بیشتر از ۱۰ متر ممنوع
 3. عبور کامیون با طول بیش از ۱۰ متر ممنوع
 4. عبور با ارتفاع بیش از ۱۰ متر ممنوع

جواب درست گزینه ۳ .


۳- رانندگان وسایل نقلیه امدادی در چه مواردی مجاز به استفاده از سوت خطر آژیر و زنگ مخصوص و چراغ گردان می باشند ؟

 1. در هنگام مواجه با خطر
 2. جهت اطلاع به راننده جلویی
 3. جهت انجام کارهای مهم
 4. جهت انجام عملیات های مهم و فوری

جواب درست گزینه ۴ .


۴- پایین بودن سطح کدامیک از موارد زیر می تواند منجربه حادثه شود ؟

 1. آب باتری
 2. ضد یخ
 3. روغن ترمز
 4. گرمای موتور

جواب درست گزینه ۳ .


توصیه می شود پس از خواندن کامل این سوالات ایین نامه مرحله دوم پست مربوط به سخت ترین سوالات آیین نامه رانندگی نیز بخوانید .

ادامه سوالات ایین نامه مرحله دوم با پاسخ

۵- هنگام نزدیک شدن به پیچ تند در شرایط جاده خیس و یخبندان کدامیک از موارد زیر باید رعایت شود ؟

 1. تا حد امکان با دنده سنگین حرکت کنید
 2. قبل از رسیدن به پیچ از سرعت خود بکاهید
 3. از حرکت سریع فرمان به طرفین خودداری کنید
 4. هر سه مورد

جواب درست گزینه ۴ .


۶- کدام گزینه روش صحیح ترمز کردن است ؟

 1. ابتدا سریع ترمز کرده سپس پدال ترمز را بیشتر فشار دهید
 2. ابتدا به آرامی ترمز کرده سپس پدال ترمز را بیشتر فشار دهید
 3. ابتدا به آرامی ترمز کرده سپس دنده را در حالت خلاص می گذاریم
 4. ابتدا به آرمی ترمز کرده سپس با ترمز دستی اتومبیل را نگه میداریم

جواب درست گزینه ۲ .


۷- در هنگام رسیدن به گذرگاه هم سطح راه آهن چه اقدامی لازم است ؟

 1. چراغ فلاشر را روشن می کنیم
 2. عبور سریع
 3. با دقت عبور می کنیم
 4. توقف قبل از مانع

جواب درست گزینه ۴ .


۸- در هنگام مشاهده چراغ زرد چشمک زن چه اقدامی باید انجام داد ؟

 1. با مشاهده چنین چراغی ایست کامل می کنیم
 2. عبور می کنیم و احتیاط لازم نیست
 3. قبل از خط ایست و یا گذرگاه عابر پیاده توقف کامل می کنیم
 4. سرعت خود را کم کرده و با احتیاط عبور کرده و در ضرورت توقف می کنیم

جواب درست گزینه ۴ .


۹- در تقاطع برای گردش به راست … ؟

 1. از منتهی الیه سمت راست گردش می کنید
 2. از منتهی الیه سمت چپ گردش می کنید
 3. جهت گردش به سمت راست در تقاطع ها نیازی به منتهی الیه سمت راست ندارد
 4. باند وسط گردش می کنید

جواب درست گزینه ۱ .


۱۰- مفهوم تابلوی راهنمایی رانندگی زیر چیست ؟

سوالات آیین نامه مرحله دوم

 1. با طول بیش از ۵.۵ متر ممنوع
 2. وزن بیش از ۵.۵ تن ممنوع
 3. عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از ۵.۵ تن ممنوع
 4. عبور با ازتفاه بیش از ۵.۵ متر ممنوع

جواب درست گزینه ۳ .


پست مربوط به سوالات گواهینامه رانندگی نیز بعد از خواندن این سوالات ایین نامه مرحله دوم مطالعه نمایید .

سوالات ایین نامه مرحله دوم تستی با پاسخ

۱۱- کدامیک از موارد زیر مربوط به استفاده از باند سمت چپ در آزاد راه می باشد ؟

 1. برای سبقت از سایر وسایل نقلیه
 2. برای شتاب گرفتن وسیله نقلیه
 3. برای رانندگی در سرعت های بیشتر از ۹۰ کیلومتر در ساعت
 4. برای انجام کارهای تعمیراتی

جواب درست گزینه ۱ .


۱۲- حرکت با سرعت کم که موجب کندی عبور و مرور گردد … ؟

 1. خلاف مقررات است
 2. دقیقا برابر مقررات است
 3. در بعضی مواقع ایرادی ندارد
 4. در خیابان های فرعی ایرادی ندارد

جواب درست گزینه ۱ .


۱۳- اگر چراغ های جلوی وسیله نقلیه معیوب باشد … ؟

 1. در روز حرکت می کنید و در شب آن را متوقف می نمایید
 2. رانندگی با چنین وسیله ای ایرادی ندارد
 3. نقص فنی محسوب می شود و اجازه حرکت ندارید
 4. نقص فنی محسوب نمی شود

جواب درست گزینه ۳ .


تعدادی از مهم ترین سوالات ایین نامه مرحله دوم با جواب را مورد بررسی قرار دادیم . برا تسلط بیشتر بر سوالات آزمون اصلی آیین نامه توصیه می کنیم پست های مربوط به نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی با جواب که به حل تعدادی از مهم ترین سوالات ایین نامه مرحله دوم پرداخته ایم و همین طور پست مربوط به نمونه سوالات آیین نامه سرهنگ نیز مطالعه نمایید .

برای تسلط بیشتر به آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی و قبولی در بار اول فقط نمونه سوالات آیین نامه ببینید و حل کنید .

 

پیشنهاد ویژه

برای دانلود مهم ترین نمونه سوالات ازمون ایین نامه مرحله دوم با جواب بر روی لینک زیر کلیک کنید .

دانلود نمونه سوالات آیین نامه pdf