ازمون فنی ایین نامه اصلی رانندگی

ازمون فنی ایین نامه اصلی ( Technical test of driving license ) در این قسمت قصد داریم مهم ترین نمونه سوالات فنی آیین نامه رانندگی را در قالب یک ازمون فنی ایین نامه اصلی برای شما بیاوریم . دقت داشته باشید که برای آزمون آیین نامه اصلی نیاز است شما تسلط کافی را بر سوالات آیین نامه اصلی که بخشی از آن را نمونه سوالات فنی شامل می شود داشته باشید . این در حالی است که معمولا سوالات آیین نامه مقدماتی از بخش فنی کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی نیست . به امید اینکه با حل نمونه سوالات آیین نامه بتوانید به راحتی در آزمون آیین نامه اصلی و مقدماتی قبول شوید .


توصیه می کنم مجموعه ای فوق العاده از مهم ترین نمونه سوالات فنی با جواب را با کلیک بر روی دکمه زیر دانلود کنید و بخوانید و به راحتی به سوالات فنی آزمون اصلی آیین نامه خود پاسخ صحیح بدهید .


ازمون فنی ایین نامه اصلی باید جداگانه بدهیم ؟

برخی از متقاضیان گواهینامه تصور می کنند که آزمونی جداگانه برای سوالات فنی در نظر گرفته شده است و آنها باید در ازمون فنی ایین نامه اصلی نیز نمره قبولی بیاورند . درحالی که این تصور اشتباه است و متقاضیان گواهینامه رانندگی برای گرفتن گواهینامه نیاز است فقط در دو آزمون آیین نامه اصلی و مقدماتی نمره قبولی را بیاورند .

سوالات فنی در واقع بخشی از آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی می باشد .

ما یک ازمون فنی ایین نامه اصلی ۲۰ سوالی که شامل مهم ترین نمونه سوالات فنی آیین نامه رانندگی می باشد را در اینجا برای شما آماده کرده ایم پس بی مقدمه می رویم سراغ این سوال ها .

ازمون فنی ایین نامه اصلی ( سوال ۱ تا ۵ )

۱- وظیفه کنیستر در خودرو چیست ؟

 1. از تبخیر روغن موتور جلوگیری می کند
 2. عمر باتری را طولانی می کند
 3. از تبخیر آب رادیاتور جلوگیری می کند
 4. از ورود بخار های بنزین به فضای آزاد جلوگیری می کند

جواب درست گزینه ۴


۲- میزان کارایی روغن های معمولی موتور چند کیلومتر می باشد ؟

 1. در حدود۸ تا ۱۰ هزار کیلومتر
 2. در حدود۸۰ تا ۱۰۰ هزار کیلومتر
 3. در حدود ۲ هزار کیلومتر
 4. هزار کیلومتر

جواب درست گزینه ۱


۳- به منظور جلوگیری از آسیب رسی به بخش های موتور تسمه تایم پس از طی چه مسافتی بایستی تعویض شود ؟

 1. بین ۱۰ تا ۱۵ هزار کیلومتر
 2. بین ۶۰ تا ۹۰ هزار کیلومتر
 3. با هر بار تعویض روغن
 4. هر ۵ هزار کیلومتر

جواب درست گزینه ۲


۴- کدام قطعه از ورود گرد و غبار به داخل موتور جلوگیری می کند ؟

 1. انژکتور
 2. صافی بنزین
 3. صافی هوا
 4. پروانه

جواب درست گزینه ۳


۵- یکی از مزیت های ترمز ضد قفل عبارت است از … ؟

 1. در هنگام ترمز گیری از قفل شدن در های خودرو جلوگیری می کند
 2. در هنگام ترمز گیری مسافت توقف خودرو را افزایش می دهد
 3. در هنگام ترمز گیری موجب سر خوردن وسیله نقلیه می شود
 4. در هنگام ترمز گیری امکان فرمان دادن و هدایت بهتر خودرو را می دهد

جواب درست گزینه ۴


ازمون فنی ایین نامه اصلی ( سوالات فنی از ۶ تا ۱۰ )

۶- ترمز دستی به نام ترمز ABS و ترمز پایی به نام ترمز … یا ترمز سرویس شناخته می شود .

 1. اولیه – ثانویه
 2. ثانویه – اولیه
 3. قدرتی – سرعتی
 4. سرعتی – قدرتی

جواب درست گزینه ۲


۷- سطح روغن موتور را با چه وسیله ای می توان کنترل نمود ؟

 1. سطح روغن ( گیج روغن )
 2. در مخزن روغن
 3. فیلتر روغن
 4. پمپ روغن

جواب درست گزینه ۱


۸- در هنگام افزایش دمای موتور برای خنک شدن سریع موتور چه اقدامی انجام می دهید ؟

 1. آب را بر روی بلوک موتور می ریزیم
 2. به طور متناوب ولی با احتیاط آب را بر روی موتور می ریزیم
 3. با احتیاط فقط آب تصفیه شده بر روی بلوک موتور می ریزیم
 4. با احتیاط مقداری آب بر روی رادیاتور می ریزیم

جواب درست گزینه ۴


۹- عمر تسمه تایم بسته به نوع خودرو …. می باشد ؟

 1. حدود ۵۰ تا ۱۰۰ هزار کیلومتر
 2. حدود ۴۰ تا ۷۰ هزار کیلومتر
 3. حدود ۶۰ تا ۹۰ هزار کیلومتر
 4. هیچکدام

جواب درست گزینه ۳


۱۰ وضعیت باد تایر ها را هر چند وقت یک بار باید کنترل شود ؟

 1. هر ماه یک بار
 2. هر سه ماه یک بار
 3. یک بار در هفته
 4. هر روز

جواب درست گزینه ۳


سوالات فنی ازمون فنی ایین نامه اصلی ( از سوال ۱۱ تا ۱۵ )

۱۱- فیلتر هوا را هر چند وقت یک بار باید تعویض کرد ؟

 1. هفته ای یک بار
 2. ماهی یک بار
 3. هر بار تعویض روغن
 4. هر سال یک بار

جواب درست گزینه ۳


۱۲- روغن جعبه دنده یا واسکازین هر چند کیلومتر نیاز به تعویض دارد ؟

 1. هر ۲۰ هزار کیلومتر
 2. هر ۳۰ هزار کیلومتر
 3. هر ۴۰ هزار کیلومتر
 4. هر ۵۰ هزار کیلومتر

جواب درست گزینه ۲


۱۳- در باتری های آبی میزان آب باتری چه موقع مورد بررسی قرار می گیرد ؟

 1. هر ۵ هزار کیلومتر
 2. هر ۱۰ هزار کیلومتر
 3. هر ۱۵ هزار کیلومتر
 4. هر ۲۰ هزار کیلومتر

جواب درست گزینه ۲


۱۴- این وسیله از ورود بخار های بنزین به فضای آزاد جلوگیری می کند ؟

 1. کنیستر
 2. کاتالیست
 3. فیلتر بنزین
 4. فیلتر روغن

جواب درست گزینه ۱


۱۵- سطح آب مخزن توصیه می شود هر چند وقت یک بار کنترل گردد ؟

 1. روزی یک بار
 2. هفته ای یک بار
 3. یک بار در ماه
 4. کنترل نیاز نیست

جواب درست گزینه ۲


سوال های ازمون فنی ایین نامه اصلی ( از سوال ۱۶ تا ۲۰ )

۱۶- باتری های هر از چه مدت باید کنترل شوند ؟

 1. در هر ۱۰ هزار کیلومتر
 2. در هر ۲۰ هزار کیلومتر
 3. در هر ۳۰ هزار کیلومتر
 4. در هر ۴۰ هزار کیلومتر

جواب درست گزینه ۱


۱۷- در صورت نیاز باید به آب داخل باتری ها چه چیزی اضافه کرد ؟

 1. آب ساده
 2. آب مقطر
 3. روغن
 4. هیچکدام

جواب درست گزینه ۲


۱۸- شمع ها را هر از چه مدت باید کنترل و سرویس کرد ؟

 1. هر ۲۰ هزار کیلومتر
 2. هر ۳۰ هزار کیلومتر
 3. هر ۱۰ هزار کیلومتر
 4. هر ۴۰ هزار کیلومتر

جواب درست گزینه ۳


۱۹- سیستم انتقال قدرت شامل چه اجزایی می باشد ؟

 1. گیربکس
 2. کلاچ
 3. دیفرانسیل
 4. همه موارد

جواب درست گزینه ۴


۲۰- وظیفه فیلتر هوا چیست ؟

 1. حفظ موتور از گرما
 2. حفظ موتور از سرما
 3. جلوگیری از ورود گردو عبار به داخل موتور
 4. همه موارد

جواب درست گزینه ۳


برخی از مهم ترین نمونه سوالات فنی ایین نامه رانندگی را بررسی کردیم .

توصیه می کنیم پست مربوط به سوالات فنی ایین نامه اصلی  با جواب را نیز مطالعه کنید چرا که شامل تعدادی از مهم ترین نمونه سوالات فنی آیین نامه رانندگی می باشد .

ازمون فنی ایین نامه اصلی