ازمون ایین نامه راهنمایی رانندگی با جواب

ازمون ایین نامه راهنمایی رانندگی ( Driving license test ) . در این بخش ۳۰ سوال از نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی رانندگی با جواب را در قالب یک تست ایین نامه رانندگی خواهیم دید . این نمونه سوالات آیین نامه اصلی می تواند کمک زیادی به قبولی شما در آزمون آیین نامه اصلی بکند . حتما سوالاتی که در ادامه برای شما آورده ایم را با دقت بخوانید و همین طور نمونه سوالات فنی که در این ازمون ایین نامه آمده است .

نمونه سوالات ازمون ایین نامه راهنمایی رانندگی با جواب

۱- حداکثر میزان سرعت مجاز در بزرگراه های بیرون شهری برای واری چند کیلومتر در ساعت است ؟

 1. ۱۰۰ کیلومتر در ساعت
 2. ۱۱۰ کیلومتر در ساعت
 3. ۹۵ کیلومتر در ساعت
 4. ۸۵ کیلومتر در ساعت

جواب درست گزینه ۲


۲- معنای تابلوی راهنمایی رانندگی زیر چیست ؟

ازمون ایین نامه

 1. تقاطع راه آهن با راه بند
 2. جهت وزش باد شدید از چپ
 3. جهت وزش باد شدید از راست
 4. تقاطع راه آهن بدون راه بند

جواب درست گزینه ۳


۳- خطوط به زنگ زرد به صورت زیگزاگ در حاشیه راه های متصل به پیاده رو نشانگر چیست ؟

 1. عبور کردن و ایستادن روی آن ها ممنوع است
 2. ایستادن روی آن ها آزاد است
 3. پارک برای وسیله نقلیه
 4. هیچ کدام

جواب درست گزینه ۱


۴- مفهوم تابلوی راهنمایی رانندگی زیر چیست ؟

ازمون ایین نامه

 1. پارک
 2. عبور اطفال
 3. پلیس مدرسه
 4. عابر در حال عبور

جواب درست گزینه ۲


۵- در صورت زرد شدن چراغ راهنمایی رانندگی در وسط تقاطع … ؟

 1. متوقف می شوید
 2. برای تخلیه تقاطع به راه خود ادامه می دهید
 3. بدون رعایت حق تقدم می توان عبور کرد
 4. بلافاصله ترمز کرده با دنده عقب پشت خط عابر متوقف می شوید

جواب درست گزینه ۲


ازمون ایین نامه (نمونه سوالات آیین نامه ۶ تا ۱۰ )

۶- معنای تابلوی راهنمایی رانندگی زیر چیست ؟

ازمون ایین نامه راهنمایی رانندگی

 1. عبور گاری ممنوع
 2. عبور چرخ دستی
 3. عبور خودروی کشاورزی ممنوع
 4. عبور چرخ دستی ممنوع

جواب درست گزینه ۴


۷- کدام یک از موارد زیر صحیح است ؟

 1. باز کردن در های وسیله نقلیه پیش از توقف کامل مجاز نیست
 2. عبور وسایل نقلیه از پیاده روها مجاز است
 3. اجازه رانندگی به شخص فاقد گواهینامه مجاز است
 4. توقف در ۱۰ متری ورودی بیمارستان ها مجاز است

جواب درست گزینه ۱


۸- به هنگام ترکیدن لاستیک کدام مورد را باید انجام داد ؟

 1. دنده را تعویض کرده و سپس ترمز کنید
 2. ترمز کرده و سریع متوقف کنید
 3. فرمان را به شدت و محکم بگیرید و اجازه دهید اتومبیل خود به خود متوقف شود
 4. فرمان را شل بگیرید و محکم ترمز کنید

جواب درست گزینه ۳


۹- استفاده از چراغ های رنگا رنگ و چشمک زن در وسایل نقلیه … ؟

 1. ممنوع است مگر با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح
 2. محدودیتی ندارد
 3. مجاز است
 4. در معابر شهری ممنوع نیست

جواب درست گزینه ۱


۱۰- کدام یک از موارد زیر در خصوص نقص در سیستم جلویندی و یا شکستگی آن صحیح است ؟

 1. تایر های عقب خودرو ساییده می شود
 2. مصرف سوخت افزایش می یابد .
 3. هدایت و کنترل راننده از دست راننده خارج می شود
 4. رادیاتور خودرو جوش می آورد

جواب درست گزینه ۳


ازمون ایین نامه ( نمونه سوالات ایین نامه ۱۱ تا ۱۵ )

۱۱- معنای تابلوی راهنمایی رانندگی زیر چیست ؟

ازمون ایین نامه راهنمایی و رانندگی

 1. دور زدن ممنوع
 2. گردش به چپ ممنوع
 3. پیچ های پی در پی
 4. پیچ به چپ

جواب درست گزینه ۱


۱۲- کدام گزینه صحیح می باشد ؟

 1. حداقل سرعت در آزاد راه ها ۷۰ و حداکثر سرعت ۱۲۰ کیلومتر در ساعت می باشد
 2. حداکثر سرعت در بزرگراه ها دورن شهری ۱۰۰ کیلومتر در ساعت است
 3. حداکثر سرعت در جاده های اصلی ۹۵ کیلومتر در ساعت در شب
 4. حداکثر سرعت در معابر محلی ۳۰ کیلومتر در ساعت

جواب درست گزینه ۴


۱۳- مستطیل قائم معمولا برای تابلوهای … به کار می روند ؟

 1. صرفا برای رعایت حق تقدم
 2. معمولا برای تابلوهای دستوری و خدمات
 3. راهنما و هشدار برای خطرات
 4. راهنمای مسیر

جواب درست گزینه ۲


۱۴- شما به دنبال وسیله نقلیه دیگر بر روی یک جاده خیس در حال رانندگی هستید ، فاصله زمانی بین شما و اتومبیل جلویی چقدر باید باشد ؟

 1. دو ثانیه
 2. چهار ثانیه
 3. شش ثانیه
 4. هشت ثانیه

جواب درست گزینه ۲


۱۵- به هنگام رانندگی در طول روز در شرایط مه آلود چه کاری باید انجام دهید ؟

 1. از نور بالا استفاده کنید
 2. چراغ راهنما را روشن کنید
 3. چراغ بغل را روشن کنید
 4. از نور پایین استفاده کنید

جواب درست گزینه ۴


ازمون ایین نامه رانندگی ( سوالات آیین نامه ۱۶ تا ۲۰ )

۱۶- کدام گزینه نسبت به گزینه های دیگر در اولویت می باشد ؟

 1. فرمان پلیس
 2. چراغ راهنما
 3. خط کشی
 4. تابلوها

جواب درست گزینه ۱


۱۷- مفهوم تابلوی راهنمایی رانندگی زیر چیست ؟

ازمون ایین نامه راهنمایی رانندگی

 1. سینما
 2. نظارت با دوربین پلیس
 3. کنترل تردد
 4. عکس برداری ممنوع است

جواب درست گزینه ۲


۱۸- سیستم هدایت فرمان یا جلوبندی هر چند وقت یکبار باید توسط مراکز مجاز مورد بازرسی و کنترل قرار گیرد ؟

 1. یک بار در سال
 2. یک بار در ماه
 3. سه ماه یک بار
 4. هر صد هزار کیلومتر

جواب درست گزینه ۲


۱۹- کدام مورد موجب ساییدگی نامتوازن یا سایش بیش از حد تایر ها می شود ؟

 1. تنظیم نبودن فرمان
 2. عدم تنظیم چرخ ها
 3. عدن تنظیم ترمز ها
 4. همه موارد

جواب درست گزینه ۴


۲۰- کدام یک از گزینه های زیر از ورود بخار های بنزین به فضای آزاد جلوگیری می کند ؟

 1. کاتالیست
 2. کنیستر
 3. فیلتر بنزین
 4. فیلتر هوا

جواب درست گزینه ۲


ازمون ایین نامه راهنمایی رانندگی ( نمونه سوالات آیین نامه ۲۱ تا ۲۵ )

۲۱- رابطه بین موتور و گیر بکس چیست ؟

 1. سیستم جعبه دنده
 2. ترمز
 3. گاز
 4. سیستم کلاچ

جواب درست گزینه ۴


۲۲- فشردن پدال کلاچ باعث کدام یک از موارد زیر می شود ؟

 1. انتقال قدرت میان موتور و گیربکس قطع می شود
 2. انتقال قدرت میان جعبه دنده و موتور می شود
 3. انتقال قدرت میان پدال گاز و موتور قطع می شود
 4. انتقال قدرت میان دیفرانسیل و گیربکس می شود

جواب درست گزینه ۱


۲۳- قدرت موتور بعد از گیربکس به کدام قسمت وارد می شود ؟

 1. جعبه دنده
 2. دیفرانسیل
 3. پیستون
 4. رخ ها

جواب درست گزینه ۲


۲۴- برای خروج از پارک باید … ؟

 1. آیینه عقب اتومبیل را کنترل کرده و راهنمای سمت چپ را روشن کنیم ، سپس سر را به چپ چرخانده با احتیاط و حق تقدم از پارک خارج می شویم
 2. با رعایت حق تقدم عبور خارج می شویم
 3. راهنما زده و با رعایت حق تقدم عبور خارج می شویم
 4. راهنما زده و با دست علامت می دهیم ، سپس با اطمینان از کنار خود از پارک خارج می شویم

جواب درست گزینه ۱


۲۵- چرا رانندگی در شب سخت تر است ؟

 1. محدود بودن حوزه دید راننده
 2. عدم تشخیص به موقع عابر پیاده
 3. عدم تشخیص فاصله و سرعت وسایل نقلیه
 4. همه موارد

جواب درست گزینه ۴


ازمون ایین نامه راهنمایی رانندگی ( سوالات آیین نامه رانندگی ۲۶ تا ۳۰ )

۲۶- تابلوهای بازدارنده را تابلوهای … نیز می گویند که بیشتر به شکل … با نوار حاشیه ای … رنگ هستند ؟

 1. انتظامی – دایره – قرمز
 2. هشدار دهنده – دایره – قرمز
 3. انتظامی – مثلث – قرمز
 4. هشدار دهنده – مثلث – آبی

جواب درست گزینه ۱


۲۷- معنای تابلوی راهنمایی رانندگی زیر چیست ؟

آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی

 1. دور زدن در میدان
 2. میدان
 3. تامین حرکت
 4. جهت عبور در میدان

جواب درست گزینه ۴


۲۸- متداول ترین نوع پارک در شهر ها کدام است ؟

 1. پارک در محل مجاز
 2. پارک ۳۰ سانتی متر
 3. پارک دوبل
 4. پارک در پارکینگ

جواب درست گزینه ۳


۲۹- کدام یک از موارد زیر هنگام رانندگی ممنوع است ؟

 1. استعمال دخانیات
 2. خوردن و آشامیدن
 3. استفاده از تلفن همراه
 4. همه موارد

جواب درست گزینه ۴


۳۰- در چه فاصله ای از پیچ ها دور زدن ممنوع است ؟

 1. ۱۰۰ متری
 2. ۱۵۰ متری
 3. ۲۰۰ متری
 4. ۲۵۰ متری

جواب درست گزینه ۲


ما به شما شدیدا توصیه می کنیم حتما نمونه سوالات آیین نامه ای که در پست های زیر نیز آورده ایم مطالعه کنید . این سوالات بسیار مهم هستند و کاملا رایگان برای شما آورده ایم .

نمونه سوالات آیین نامه پست های زیر را بخوانید

تست ایین نامه رانندگی

سخت ترین سوالات آیین نامه

ازمون ایین نامه اصلی

حتما پست های بالا را بخوانید و با انواع نمونه سوالات آیین نامه اصلی و سوالات آیین نامه مقدماتی آشنا شوید .