ازمون ایین نامه اصلی سال 97 با جواب

ازمون ایین نامه اصلی ( Basic driving license test ) سال ۹۷ . جدیدترین نمونه سوالات ازمون ایین نامه اصلی سال ۹۷ با جواب ویژه متقاضیان گواهینامه رانندگی پایه سوم .

ازمون ایین نامه اصلی در واقع همان آزمون آیین نامه افسر می باشد . ازمون ایین نامه اصلی پس از کسب نمره قبولی در ازمون ایین نامه مقدماتی از متقاضیان گواهینامه پایه ۳ رانندگی گرفته می شود .

در این قسمت سعی داریم مهم ترین و سخت ترین سوالات آیین نامه از ازمون ایین نامه اصلی با جواب را با هم مرور کنیم .

قبل از اینکه مهم ترین نمونه سوالات آیین نامه اصلی را باهمدیگر مرور کنیم به شما توصیه می کنیم مجموعه کامل نمونه سوالات آيین نامه اصلی را از طریق دکمه زیر دانلود کنید و به راحتی در آزمون آیین نامه اصلی با نمره کامل قبول شوید .

نمونه سوالات ازمون ایین نامه اصلی

۱- در برخورد راه اصلی با راه فرعی تقدم عبور با وسیله ای است که …… ؟

 1. از راه اصلی عبور می کند
 2. از راه فرعی عبور می کند
 3. به سمت راست گردش می کند
 4. در طرف راست وسیله نقلیه دیگر است

جواب درست گزینه ۱ .


۲- وقتی در حین رانندگی حواس شما متوجه چیز های دیگر باشد اینکار :

 1. تصمیم سریع و عکس العمل به موقع را از شما خواهد گرفت
 2. قادر به تصمیم گیری نخواهید بود
 3. عکس العمل از خودتان نشان نخواهید داد
 4. ممکن است مسیر خود را اشتباه بروید

جواب درست گزینه ۲ .


۳- حالت و وضعیت شما در رانندگی به چه عواملی بستگی دارد ؟

 1. رفتارهای مثبت ترافیکی
 2. دانش رانندگی و مهارت
 3. تفکر ، موقعیت ، دانش قبلی ، ادب و نزاکت
 4. پای بندی به مقررات

جواب درست گزینه ۳ .


۴- به هنگام خروج از پارک چه اعمالی را باید انجام داد ؟

 1. از آیینه ها استفاده نمود و برای کنترل نهایی سر را به سمت چپ برگردانده و عقب را نگاه کنید
 2. چنانچه لازم است سایر رانندگان آهسته برانند به آنها علامت دهید
 3. اگر اتومبیل دیگری در مقابل شما پارک نشده به عقب برنگردید
 4. علاوه بر استفاده از راهنما با دست علامت دهید

جواب درست گزینه ۱


سوالات ازمون ایین نامه اصلی نامه راهنمایی و رانندگی

۵- علائم هشدار دهنده برای خطر به چه شکلی ترسیم می گردند ؟

 1. هشت گوشه
 2. دایره ای
 3. لوزی شکل
 4. مثلث

جواب درست گزینه ۴ .


۶- در راه های شیب دار کوهستانی که در آنها عبور دو وسیله نقلیه کنارهم مشکل می باشد حق تقدم عبور با …… ؟

 1. وسیله نقلیه ای که در سرازیری در حال حرکت است
 2. حق تقدم با وسیله نقلیه سبک است
 3. وسیله نقلیه ای در سربالایی در حال حرکت است
 4. حق تقدم با وسیله نقلیه سنگین است

جواب درست گزینه ۳ .


۷- مفهوم تصویر زیر چیست ؟

ازمون ایین نامه اصلی

 1. پایان شهر
 2. از مشهد خارج شدید
 3. محدوده مشهد به پایان رسید
 4. مشهد ممنوع

جواب درست گزینه ۱ .


۸- در هنگام شب رانندگی می کنید و نور بالای چراغ اتومبیل هایی که از روبرو می آیند چشم های شما را خیره می کند چه کار باید انجام دهید ؟

 1. به طور مستقیم به نور چراغ اتومبیل روبرو نگاه نکنید و از نگاه کردن به سمت راست خود داری کنید.
 2. به طور مستقیم به نور چراغ روبرو نگاه نکنید و سمت راست راه را نگاه کنید و از گوشه چشم به اتومبیل روبرو توجه کنید
 3. نور بالای اتومبیل را روشن کنید و به وسیله نقلیه مقابل توجه نکنید
 4. هیچکدام

جواب درست گزینه ۲ .


۹- معنای تابلوی راهنمایی و رانندگی زیر چیست ؟

ازمون ایین نامه اصلی رانندگی با جواب

 1. عبور موتور سیکلت ممنوع
 2. عبور موتور ممنوع
 3. عبور موتور گازی ممنوع
 4. موتور ممنوع

جواب درست گزینه ۳ .


نمونه سوالات ازمون ایین نامه اصلی + جواب سال 97

۱۰- بر روی یک راه لغزنده قسمت عقب اتومبیل شما به سمت راست می لغزد چکار باید انجام دهید ؟

 1. از کلاچ و ترمز به طور همزمان استفاده کنید
 2. ترمز کنید و فرمان را بچرخانید
 3. با دقت و مراقبت فرمان را به سمت چپ بچرخانید
 4. با دقت و مراقبت فرمان را به سمت راست بچرخانید

جواب درست گزینه ۴.


۱۱- به هنگام رانندگی در شرایط یخبندان فرمان به راحتی می چرخد چرخ ها به طرفین می پیچد علت آن چیست ؟

 1. چرخ ها اصطحکاک مطلوبی با راه ندارند
 2. چرخ ها با راه اصطحکاک بهتری دارند
 3. چرخ ها خیلی نرم هستند
 4. چرخ ها خیلی سفت هستند

جواب درست گزینه ۱ .


۱۲- در شرایط جاده خیس و یخبندان در حال رانندگی هستید ، کدام مورد باید هنگام نزدیک شدن به پیچ تند رعایت شود ؟

 1. هنگام رسیدن به پیچ تند با سرعت بیشتری برانید
 2. قبل از رسیدن به پیچ از سرعت حود بکاهید و تا حد امکان با دنده سنگین حرکت کنید
 3. به آرامی ترمز دستی را بکشید
 4. در تمامی مدت کلاج را پایین نگه دارید

جواب درست گزینه ۲ .


۱۳- کلاج گرفتن باعث کدامیک از موارد زیر می شود ؟

 1. کنترل راننده به حرکت و جهت اتومبیل کم می شود
 2. کنترل راننده به حرکت و جهت اتومبیل بیشتر می شود
 3. پیچیدن به طرفین و چرخاندن فرمان سخت تر می شود
 4. هیچکدام

جواب درست گزینه ۱ .


نمونه سوال های ازمون ایین نامه اصلی ۹۷

۱۴- در مواقع طوفانی در کدامیک از موارد زیر باید بیش از حد مراقب باشید ؟

 1. به هنگام عبور از کنار دو چرخه سواران و موتور سیکلت سواران
 2. به هنگام سبقت
 3. به هنگام استفاده از ترمز ها
 4. به هنگام گردش

جواب درست گزینه ۱ .


۱۵- حداکثر سرعت در بزرگراه های واقع در شهر ها و مناطق مسکونی چند کیلومتر در ساعت است ؟

 1. ۱۰۰
 2. ۱۲۰
 3. ۱۱۰
 4. ۱۲۵

جواب درست گزینه ۱ .


۱۶- در معابر محلی حداکثر سرعت چند کیلومتر در ساعت است ؟

 1. ۴۰
 2. ۵۰
 3. ۴۵
 4. ۳۰

جواب درست گزینه ۳ .


۱۷- وقتی در حین رانندگی حواس شما متوجه چیزهایی دیگر باشد این کار :

 1. تصمیم سریع و عکس العمل به موقع را از شما خواهد گرفت
 2. قادر به تصمیم گیری نخواهید بود
 3. عکس العمل از خودتان نشان نخواهید داد
 4. ممکن است مسیر خود را اشتباه بروید

جواب درست گزینه ۱.


۱۸- از جمله احتیاط های لازم در هنگام وقوع تصادفات انجام کدام یک از موارد زیر اشتباه است ؟

 1. روشن نگه داشتن خودرو حتی در صورتی که خودرو قابلیت حرکت ندارد
 2. هشدار توسط افراد به دیگر رانندگان تا سرعت خود را کاهش دهد
 3. استفاده از تابلو اعلام خطر
 4. تذکر جهت روشن نکردن سیگار در صورت آسیب باک خودرو

جواب صحیح گزینه ۱.


۱۹- علائم هشدار برای خطر به چه شکلی ترسیم می کنند ؟

 1. هشت گوشه
 2. دایره ای
 3. مثلث
 4. لوزی شکل

جواب صحیح گزینه ۳.


۲۰- یکی از عوامل اصلی جاده ای مرگ و میر در گروه سنی زیر ۴۰ سال در کشور ایران چه چیزی می باشد ؟

 1. رعایت قوانین و مقررات
 2. رعایت سرعت مطمئنه
 3. رعایت اصول ایمنی
 4. بی توجهی به فرهنگ رانندگی و عدم رعایت قوانین و مقررات

جواب صحیح گزینه ۴.


۲۱-صحیح ترین روش ترمز کردن چیست ؟

 1. ابتدا سریعا ترمز کرده و دنده را به حالت خلاص در آورید ، ترمز دستی را در مرحله قبل از توقف کامل بکشید
 2. ابتدا به آرامی ترمز کرده سپس پدال ترمز را بیشتر فشار دهید
 3. به شدت ترمز کنید و پدال کلاچ را همزمان فشار دهید
 4. اندکی ترمز کرده پدال کلاچ را فشار دهید ، ترمز دستی را قبل از توقف بکشید

جواب صحیح گزینه ۲.


۲۲- تنها چه موقع می توان از تلفن همراه استفاده نمود ؟

 1. فرمان را با دست بگیرید و اتومبیل را هدایت نمایید
 2. وسیله نقلیه دارای دنده اتوماتیک باشد
 3. در یک محل و مکان امن توقف کرده باشید
 4. هیچکدام

جواب صحیح گزینه ۳


۲۳- علائم اخباری برای گرفتن سبقت در شب کدام است ؟

 1. تعویض نور چراغ بالا به پایین
 2. اشاره با دست
 3. بوق کوتاه و چراغ راهنما
 4. افزایش سرعت و تبدیل متناوب نور چراغ

جواب صحیح گزینه ۱.


۲۴- پایین بودن کدام یک از موارد زیر می تواند منجر به حادثه شود ؟

 1. سطح روغن ترمز
 2. سطح ضد یخ
 3. آب باتری
 4. آب خنک کننده رادیاتور

جواب صحیح گزینه ۱.


۲۵- کنترل باد لاستیک چرخ ها چه زمانی باید انجام شود ؟

 1. زمانی که لاستیک ها سرد هستند
 2. بعد از طی مسافت طولانی
 3. بعد از یک رانندگی با سرعت بالا
 4. زمانی که لاستیک ها داغ شده اند

جواب صحیح گزینه ۱.


۲۶- ساییدگی نامتوازن یا بیش از حد لاستیک ناشی از کدام مورد زیر است ؟

 1. تنظیم نبودن فرمان ، عدم تنظیم چرخ ها و ترمز ها
 2. میزان نبودن باد چرخ ها
 3. سرعت بیش از حد
 4. تاب داشتن گاردان

جواب صحیح گزینه ۱.


۲۷- زمانی که ترمز می کنید وسیله نقلیه شما به یک طرف می کشد ، عمده ترین اشکال چیست ؟

 1. سطح روغن ترمز پایین است
 2. ترمز دستی بالاست
 3. ترمز ها به خوبی تنظیم نیست
 4. لاستیک ها بیش از حد ساییده شده است

جواب صحیح گزینه ۳.


۲۸- کدام یک از تابلوهای راهنمایی و رانندگی زیر مربوط به پارکینگ می باشد ؟

 1. نمونه سوالات آزمون آیین نامه اصلی
 2. سوالات امتحان آیین نامه اصلی
 3. آزمون اصلی آیین نامه رانندگی
 4. آزمون آیین نامه اصلی

جواب درست گزینه ۴.


۲۹- در چند متری ورودی تونل ها سبقت گرفتن ممنوع است ؟

 1. ۱۸۰ متری
 2. ۱۵۰ متری
 3. ۲۰۰ متری
 4. ۱۰۰ متری

جواب درست گزینه ۴.


۳۰- تا چه فاصله ای از تقاطع ها و میادین توقف وسایل نقلیه ممنوع است ؟

 1. ۲۰ متری
 2. ۱۵ متری
 3. ۳۰ متری
 4. ۲۵ متری

جواب درست گزینه ۲.


تعدادی از مهم ترین نمونه سوالات ازمون ایین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی را باهم بررسی کردیم .

آرزوی قبلی ما قبولی شما در بار اول در ازمون ایین نامه اصلی و ازمون ایین نامه مقدماتی می باشد .

پیشنهاد ویژه

برای دانلود مهم ترین نمونه سوالات ازمون ایین نامه اصلی با جواب بر روی لینک زیر کلیک کنید .

سوالات آیین نامه اصلی


آیا خواندن نمونه سوالات ازمون ایین نامه اصلی به تنهایی برای قبولی کافیست ؟

بسیاری از کاربران از ما می پرسند که آیا صرفا با خواندن نمونه سوالات ازمون ایین نامه اصلی می توانیم در آزمون آیین نامه اصلی قبول شویم و یا باید کتاب آیین نامه را نیز حتما بخوانیم ؟

در پاسخ باید بگوییم که طبق تجربه از سایر افرادی که نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه را از سایت ما دانلود کرده اند باید گفت اکثر این افراد بدون نیاز به خواندن کتاب توانسته اند در بار اول در آزمون آیین نامه اصلی قبول شوند .

ولی ما به شما توصیه می کنیم برای اطمینان بیشتر از قبولی ، در کنار خواندن نمونه سوالات ازمون ایین نامه اصلی مفاهیم تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی را نیز از کتاب آیین نامه بخوانید و سعی کنید آنها را به خاطر بسپارید .

برای دانلود مهم ترین و پرتکرار ترین سوالات آزمون آیین نامه اصلی بر روی دکمه زیر کلیک کنید .

شدیدا توصیه می شود این سوالات را دانلود کنید و قبل از آزمون آیین نامه اصلی خود بخوانید . 


نکاتی مهم در روز ازمون ایین نامه اصلی

۱- سعی کنید در روز ازمون آیین نامه اصلی آرامش خود را حفظ کنید

یکی از مهم ترین فاکتور ها برای قبولی راحت تر در آرمون آیین نامه اصلی حفظ آرمش و اعتماد به نفس در روز امتحان می باشد .

برای آنکه بتوانید آرامش خود را حفظ کنید و در این روز دچار استرس نشوید به این فکر کنید که شما تمام نمونه سوالات آزمون آیین نامه اصلی را قبل از امتحان دیده اید و سوالاتی که در آزمون اصلی شما نیز قرار است بیاید چیزی جز این نمونه سوالات نیست بنابراین با خیال راحت در جلسه آزمون حاضر شوید .

در همین جا باید به شما بگویم که خواندن نمونه سوالات آزمون آیین نامه اصلی می تواند پیامدهای زیر را برای شما در روز آزمون داشته باشد :

 • اعتما به نفس شما را در روز آزمون آیین نامه افزایش می دهد
 • تسلط کافی و کاملی بر تمامی سوالات بدست خواهید آورد
 • می توانید با آرامش و تمرکز بیشتری به سوالات پاسخ دهید چراکه قبلا یکبار این سوالات را دیده اید

۲- قبل از ازمون ایین نامه اصلی با بچه ها در مورد سوالات و امتحان صحبت نکنید

صحبت با دیگران دقیقا قبل از امتحان می تواند تمرکز کافی را از شما بگیرد بنابراین در حالت کلی توصیه می شود قبل از امتحان با بچه های دیگر که ازمون ایین نامه اصلی دارند صحبتی نکنید و به جای آن تمرکز خود را روی نمونه سوالاتی که تا الان خوانده اید بگذارید و آنها را در ذهن خود مرور کنید .

۳- قبل از ازمون ایین نامه اصلی مطمئن شوید که بر بخش فنی تسلط دارید

معمولا یکی از نقاط ضعف متقاضیان گواهینامه رانندگی در هنگام ازمون ایین نامه اصلی اینست که به سوالات فنی پاسخ اشتباه می دهند و تسلط کافی بر این بخش ندارند .

و معمولا سوالات فنی باعث می شود آنها در ازمون ایین نامه اصلی مردود شوند . بنابراین نمونه سوالات فنی را با دقت بیشتری بخوانید .


در انتها می خواهیم کمی در مورد ازمون ایین نامه اصلی با هم صحبت کنیم .

امتحان آیین نامه مرحله دوم که توسط افسر راهنمایی و رانندگی از متقاضیان گواهینامه رانندگی گرفته می شود و معمولا با نام آزمون آیین اصلی مشهور است شامل ۳۰ سوال می باشد که البته این سوالات با سوالات امتحان اولیه یا همان آزمون آیین نامه مقدماتی آموزشگاه رانندگی تفاوت هایی دارد .

ازمون ایین نامه اصلی شامل سوالات فنی می باشد . یکی از مشکلات و نقاط ضعف کسانی که ازمون ایین نامه اصلی می دهند اینست که بر بخش فنی تسلط ندارند این درحالی است که بخش فنی و سوالات فنی معمولا کمی هم دشوار است .

بنابراین نیاز است قبل از ازمون ایین نامه اصلی حتما نمونه سوالات فنی آیین نامه رانندگی با پاسخ را ببینید و سعی کنید خودتان آنها را حل نمایید .

امیدواریم با خواندن سوالات آیین نامه اصلی قبل از آزمون آیین نامه اصلی بتوانید با بار اول به راحتی در آزمون آیین نامه اصلی قبول شوید .

ما همواره در سایت سوال آیین نامه سعی داشته شما متقاضیان گواهینامه پایه 3 رانندگی را انواع نمونه سوالات آیین نامه آشنا کنیم .

شما می توانید نمونه سوالات آیین نامه رانندگی رایگان 96 را ببنید و هر چه بیشتر با نمونه سوالات راهنمایی و رانندگی آشنا شوید .