آزمون علائم راهنمایی و رانندگی آیین نامه جدید سال 96

آزمون علائم راهنمایی و رانندگی ( Traffic Sign Test ) با جواب از کتاب جدید آیین نامه راهنمایی و رانندگی .
نمونه ای از آزمون علائم راهنمایی و رانندگی با جواب را برای متقاضیان گواهینامه رانندگی آماده کرده ایم . این آزمون فقط شامل تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی است .
قطعا آزمون آیین نامه اصلی و آزمون آیین نامه مقدماتی شامل نمونه سوالات علائم راهنمایی و رانندگی می باشد .
برای قبولی در بار اول در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی می بایست حتما نمونه سوالات آیین نامه را حل کنید .

قبل از اینکه سوالات علائم راهنمایی و رانندگی را باهم ببینیم به شما توصیه می کنیم مجموعه ویژه سوالات آیین نامه اصلی با پاسخ را از طریق دکمه زیر دانلود کنید و با این مجموعه در بار اول با نمره بالا در ازمون ایین نامه اصلی قبول شوید .

 

آزمون علائم راهنمایی و رانندگی با جواب

۱- مفهوم تابلوی راهنمایی و رانندگی زیر چیست ؟

ازمون علائم راهنمایی و رانندگی

 1. راه پله
 2. پل هوایی
 3. زیر گذر یا رو گذر
 4. سرازیری

جواب درست گزینه ۲ .


۲- معنای علائم راهنمایی و رانندگی زیر چیست ؟

آزمون علائم راهنمایی و رانندگی

 1. ورود به شهر
 2. شهر
 3. ورود به بم
 4. شهر بم

جواب درست گزینه ۱ .


۳- معنای تابلوی راهنمایی و رانندگی زیر چیست ؟

آزمون علایم رانندگی

 1. ایست
 2. ایست ممنوع
 3. ممنوع
 4. ورود ممنوع

جواب درست گزینه ۴ .


۴- معنی علائم راهنمایی و رانندگی زیر چیست ؟

نمونه سوالات آزمون علائم رانندگی

 1. تقاطع
 2. ورود به راه اصلی
 3. جاده باریک می شود
 4. ورود به راه اصلی از راست

جواب درست گزینه ۴ .


۵- معنای تابلوی راهنمایی و رانندگی زیر چیست ؟

آزمون تابلوهای رانندگی

 1. ورود ممنوع
 2. سبقت ممنوع
 3. ورود از هر دو طرف ممنوع
 4. ممنوع

جواب درست گزینه ۳ .


۶- علائم راهنمایی و رانندگی زیر به چه معنا می باشد ؟

ازمون علائم راهنمایی و رانندگی

 1. تلفن عمومی
 2. مخابرات
 3. تلفن همراه
 4. استفاده از تلفن ممنوع

جواب درست گزینه ۱ .


۷- علائم راهنمایی و رانندگی زیر به چه معنا می باشد ؟

آزمون علائم رانندگی با جواب

 1. توقف ممنوع
 2. توقف در روزهای فرد ممنوع
 3. ایستادن ممنوع
 4. توقف

جواب درست گزینه ۱ .


۸- معنی تصویر زیر چیست ؟

نمونه سوال علائم رانندگی

 1. سبقت ممنوع
 2. تراکم ترافیک
 3. خطر سبقت
 4. سبقت

جواب درست گزینه ۲ .


۹- معنا و مفهوم علائم راهنمایی و رانندگی زیر چیست ؟

نمونه سوالات علائم رانندگی

 1. چکش
 2. تعمیرگاه
 3. تعمیرات
 4. فنی

جواب درست گزینه ۴ .


تعدادی از نمونه سوالات آیین نامه را با هم بررسی کرده ایم .

سعی کنید توجه ویژه ای به آزمون علائم راهنمایی و رانندگی داشته باشید . چراکه قطعا سوالات علائم راهنمایی و رانندگی در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی خواهد آمد .

برای آمادگی بیشتر در آزمون آیین نامه اصلی می توانید نمونه سوالات ایین نامه مرحله دوم نیز مطالعه نمایید .

 

پیشنهاد ویژه

برای دانلود مهم ترین نمونه سوالات آزمون آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی با جواب بر روی لینک زیر کلیک کنید .

دانلود نمونه سوالات آیین نامه pdf