آزمون رانندگی شهری(آزمون رانندگی عملی) نکات طلایی

جالب است بدانید علت قبول نشدن افراد زیادی در آزمون رانندگی شهری (عملی) استرس و ترس است ، برای اینکه در آزمون رانندگی شهری (آزمون رانندگی عملی) بدون استرس و ترس قبول شوید باید به نکات مهمی توجه داشته باشید:

آزمون رانندگی شهری آزمون رانندگی عملی

آزمون رانندگی شهری آزمون رانندگی عملی

نکته اول مربی خوب :
ابتدا مربی مناسب و مسئولیت پذیر جهت آموزش عملی رانندگی انتخاب کنید که تمام نکات مهم و ریز را به شما آموزش دهد.افراد سود جو هرچند اندکی وجود دارند که بجای آموزش رانندگی عملی به کار های متفرقه می پردازند و زمان و پول شمارا به هدر می دهند بهتر است قبل از شروع آموزش عملی (آموزش رانندگی شهری) یک جلسه به صورت تستی با مربی بگذرانید تا از شیوه آموزش او مطمئن شوید .
نکته دوم صرفه جویی  :
برای صرفه جویی در هزینه ها بسیار تمرین کنید توجه داشته باشید تمرین رانندگی به صورت عملی باید یک جای خیلی خلوت و خارج از شهر باشد به همراه فردی که به شما آموزش دهد این فرد باید در رانندگی بسیار حرفه ایی ، خونسرد ، و صبور باشد .برای صرفه جویی در زمان نیز باید بسیار تمرین کنیداگر فردی در آزمون رانندگی شهری(آزمون رانندگی عملی ) قبول نشود حداقل یک هفته باید منتظر بماند تا دوباره از او امتحان بگیرند.
نکته سوم شرایط آب و هوایی:
جهت مهارت بیش تر در آزمون رانندگی شهری ( آزمون رانندگی عملی) در شرایط آب و هوایی مختلف رانندگی کنید.کسی نمیداند در روز امتحان شرایط جوی به چه شکل است مخصوصا در فصل پاییز و زمستان پس بهتر است در شرایط آب و هوایی مختلف تمرین کنید.
نکته چهارم آشنایی با محیط:
تمرین در محلی که قرار است از شما آزمون رانندگی شهری (آزمون رانندگی عملی ) بگیرند باعث می شود استرس شما به شدت کاهش پیدا کند و آشنایی با محیط سوپرایزهای کم تر در نتیجه آزمون رانندگی بهنری خواهید داد. پس پیشنهاد می شود در روز های منتهی به آزمون رانندگی شهری (آزمون رانندگی عملی) حداقل سه مرتبه در محیط آزمون تمرین کنید.آشنایی با محیط یکی از عوامل موثر در حفظ آرامش در روز امتحان است.
نکته پنجم آمادگی:
آمادگی در روز آزمون یکی از نکات خیلی مهم است . شب قبل از آزمون به اندازه کافی بخوابید، صبحانه کامل بخورید ، به موقع به محل آزمون برسید و اعتماد به نفس خود را حفظ کنید.
نکته ششم آرامش:
آرام باشید در زمان انجام آزمون رانندگی شهری (آزمون رانندگی عملی) خونسردی خود را حفظ کنید از افسری که آزمون می گیرد نترسید.

توجه داشته باشید نکات تئوری در آزمون رانندگی شهری (آزمون رانندگی عملی) بسیار مهم و کاربردی است حتما قبل از آزمون آن ها رامطالعه کنید.


 

  • دانلود PDF آموزش نکات طلایی امتحان شهری رانندگی و آموزش عملی رانندگی

دنلود آموزش امتحان شهری رانندگی