آزمون آیین نامه

آزمون آیین نامه ( Statutory Test )

آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی شامل دو امتحان آیین نامه می باشد . قبل از اینکه بخواهیم با جزیئات بیشتر آزمون آیین نامه را بررسی کنیم کمی در مورد ابعا مختلف این آزمون بدانیم .

آیا تابحال شما آزمون آیین نامه داده اید ؟

آیا گواهینامه رانندگی گرفته اید ؟

آیا تجربه مردودی در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی را دارید ؟

و …

آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی امتحانی تئوری است که شامل ۳۰ سوال آیین نامه از کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی می باشد .

این آزمون از متقاضیان گواهینامه رانندگی اخذ می شود . متقاضیان برای گرفتن گواهینامه رانندگی می بایست در آزمون آیین نامه نمره قبولی را بیاورند .

حداقل نمره قبولی در آزمون آیین نامه ۲۶ می باشد یعنی هر متقاضی مجاز است حداقل به ۴ سوال از سوالات امتحان آیین نامه خود را یا جواب ندهد یا پاسخ اشتباه دهد .

امتحان آیین نامه به طوری کلی شامل دو آزمون می باشد . که با نام های آزمون آیین نامه اصلی و آزمون آیین نامه مقدماتی معروف می باشند . امتحان آیین نامه مقدماتی توسط مربی آموزشگاه رانندگی از متقاضیان گرفته می شود . در حالی که آزمون آیین نامه اصلی توسط افسر راهنمایی و رانندگی اخذ می شود و شرایط قبولی و نمره مجاز برای قبولی در هر دو آزمون مانند هم می باشد .

ما در اینجا می خواهیم ۳۰ سوال از نمونه سوالات آیین نامه بسیار مهم را در قالب یک آزمون آیین نامه برای شما بیاوریم .

آزمون آیین نامه با پاسخ

۱- تابلوی زیر جز تابلوهای …… و به معنی …… می باشد ؟

آزمون آیین نامه

الف) اخباری – سبقت از کامیون ممنوع

ب) اخطاری – سبقت برای کامیون ممنوع

ج) انتظامی – سبقت برای کامیون ممنوع

د) انتظامی – سبقت برای کامیون مجاز

جواب صحیح گزینه ج


۲- در تابلو علائم عبور و مرور رنگ قرمز به معنی …… و تابلو مستطیل قائم معمولا برای …… و ….. استفاده می شود ؟

الف) قرمز – راهنمای خدمات – علائم راهنما

ب) قرمز – مناطق اداری و آموزشی – علائم دستوری

ج) قرمز – منع کننده یا ایست – علائم هشدار

د) قرمز – منع کننده یا ایست – علائم دستوری و خدمات

جواب صحیح گزینه د


۳- مفهوم تابلوی راهنمایی و رانندگی زیر چیست ؟

آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی

الف) سرعت بیش از۳۰ کیلومتر در ساعت ممنوع

ب) پایان حداقل سرعت ۳۰ کیلومتر در ساعت

ج) حداقل سرعت ۳۰ کیلومتر در ساعت

د) هیچکدام

جواب صحیح گزینه ب


۴- برای تنظیم صندلی کدام یک از شرایط ذیل باید مهیا گردد ؟

الف) میدان دید طبیعی شما تامین گردد

ب) تسلط کامل به فرمان ، گاز ، کلاچ و ترمز

ج) احساس راحتی و تسلط بر اتومبیل

د) همه موارد

جواب صحیح گزینه د


۵- تابلوی راهنمایی و رانندگی زیر به چه معناست ؟

امتحان آیین نامه

الف) راه یک طرفه

ب) فقط عبور به راست مجاز

ج) خیابان یک طرفه

د) فقط عبور مستقیم مجاز است

جواب صحیح گزینه ج


۶- تابلوهای با زمینه قهوه ای به چه معناست ؟

الف) جهت حرکت به سمت مراکز فرهنگی و تفریحی

ب) جاده های اولیه یا مسیر قبلی

ج) مسیر بزرگراه ها

د) مسیر فرعی و غیر اصلی

جواب صحیح گزینه الف


۷- در کدام یک از موارد زیر نباید دنده عقب گرفت ؟

الف) برای مسافت های طولانی

ب) دنده عقب به خیابان های فرعی

ج) برای مسافت هایی که نمی شود پیاده طی کرد

د) دنده عقب در مناطق مسکونی و شهری

جواب صحیح گزینه الف


۸- چرا سبقت گرفتن از کامیون طویل خطرناک تر از سبقت گرفتن از یک اتومبیل معمولی است ؟

الف) کامیون ها ممکن است کنار کشیده و متوقف شوند

ب) ترمز های کامیون ها به خوبی اتومبیل های دیگر نیست

ج) کامیون ها با سرعت کم تری نسبت به وسایل دیگر از تپه ها بالا می روند

د) سبقت گرفتن از کامیون ها زمان و مسافت بیشتری را صرف می کند

جواب صحیح گزینه د


۹- کلاچ گرفتن باعث کدام یک از موارد زیر می شود ؟

الف) کنترل راننده به حرکت و جهت اتومبیل کم می شود

ب) کنترل راننده به حرکت و جهت اتومبیل بیشتر می شود

ج) پیچیدن به طرفین سخت تر می شود

د) تاثیری ندارد

جواب صحیح گزینه الف


ادامه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی


۱۰- به هنگام رانندگی در طول روز و در شرایط هوای مه آلود چکار باید انجام دهید ؟

الف) از نور پایین استفاده کنید

ب) از چراغ های بغل اتومبیل استفاده کنید

ج) از نور بالا استفاده کنید

د) چراغ های راهنما را روشن کنید

جواب صحیح گزینه الف


۱۱- بر روی جاده خیس ترمز می کنید وسیله شما شروع به لغزش می کند اولین کاری که باید انجام دهید چیست ؟

الف) به سرعت ترمز دستی را بکشید

ب) ترمز را کاملا آزاد کنید

ج) با شدت بیشتری ترمز را فشار دهید

د) پای خود را بر روی کلاچ بگذارید

جواب صحیح گزینه ب


۱۲- در مواقع طوفانی در کدام یک از موارد زیر باید بیش از حد مراقب باشید ؟

الف) هنگام عبور از کنار دوچرخه سواران و موتور سیکلت سواران

ب) به هنگام سبقت

ج) به هنگام استفاده از ترمز ها

د) به هنگام گردش

جواب صحیح گزینه الف


۱۳- اگر مجبور شوید در مه رانندگی کنید کدام عامل زیر را باید بازدید نمایید ؟

الف) بازدید چراغ ها و اطمینان از تمیز بودن شیشه ها

ب) اطمینان از سالم بودن بخاری

ج) کنترل و بازدید باتری

د) اطمینان از اینکه تابلوی احتیاط همراه دارید

جواب صحیح گزینه الف


۱۴- تابلو زیر چه خطری را هشدار می دهد ؟

آزمون آیین نامه

الف) پارک

ب) عبور اطفال

ج) پلیس مدرسه

د) عابر در حال عبور

جواب صحیح گزینه ب


۱۵- در حین رانندگی در صورت برخورد به موارد اضطراری کدام یک از اقدامات زیر را می بایست انجام داد ؟

الف) بلافاصله ترمز کرده و ماشین را به سمت کنار هدایت می کنیم

ب) بلافاصله راهنما زده و با کم کردن سرعت ماشین را به سمت راست هدایت می کنیم

ج) ترمز ناگهانی نگرفته و با احتیاط گردش کرده و از جاده خارج می شویم

د) در همان باند با احتیاط کامل توقف می کنیم

جواب صحیح گزینه ج


۱۶- مفهوم تابلوی زیر چیست ؟

آزمون آیین نامه

الف) نظارت با دوربین پلیس

ب) عکسبرداری ممنوع

ج) کنترل تردد

د) سینما

جواب صحیح گزینه الف


۱۷- هنگام دنده عقب گرفتن اتومبیل به علتی قادر به دیدن پشت سر خود نیستید ، چکار باید بکنید ؟

الف) شیشه را پایین آورده و پشت سر را نگاه کنید

ب) در را باز کرده و پشت سر را نگاه کنید

ج) از افرادی بخواهید که شما را کمک کنند و به شما فرمان دهند

د) به آیینه بغل نگاه کنید

جواب صحیح گزینه ج


۱۸- حواس پرتی در زمان رانندگی عمل مهمی در … است ؟

الف) توجه به ترافیک شهری

ب) توجه به پیچ ها در جاده

ج) عدم اجری فرامین پلیس

د) تصمیم گیری به موقع

جواب صحیح گزینه د


۱۹- حق تقدم عبور عبارت است از …. ؟

الف) رعایت حقوق رانندگان دیگر

ب) اولویت عبور از چراغ راهنما

ج) ترتیب عبور در چهار راه ها

د) اولویت حق عبور وسیله نقلیه ای زود تر از وسایل دیگر یا پیاده ها و بالعکس

جواب صحیح گزینه د


۲۰- کم بودن باد لاستیک برکدام مورد زیر اثر می گذارد ؟

الف) تعویض دنده

ب) نیروی موتور

ج) ترمز و هدایت و کار فرمان

د) گرم شدن موتور

جواب صحیح گزینه ج


نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی


۲۱- مفهوم تابلوی راهنمایی و رانندگی زیر چیست ؟

آزمون آیین نامه رانندگی با پاسخ

الف) پیچ به راست

ب) گردش به راست

ج) گردش به راست ممنوع

د) فقط عبور از راست مجاز

جواب صحیح گزینه الف


۲۲- اگر چراغ ترمز شما کار نکند چه موقع مجاز به رانندگی هستید ؟

الف) در طول روز

ب) در شرایط اضطراری

ج) زمانی که به آزمایش رانندگی رفته اید

د) هیچوقت

جواب صحیح گزینه د


۲۳- رنگ تابلوهای راهنمای مسیر بزرگراه ها چیست ؟

الف) سبز

ب) سبز و مشکی

ج) زرد

د) آبی

جواب صحیح گزینه الف


۲۴-در راه بدون جدول کناری و پارک در سربالایی …… ؟

الف) فرمان را به چپ می چرخانیم

ب) فرمان را به راست می چرخانیم

ج) فرمان را مستقیم نگه می داریم

د) گزینه الف و ج

جواب صحیح گزینه ب


۲۵- در حریم تابلوی استادن ممنوع فقط می توان … ؟

الف) مسافر پیاده و سوار کرد

ب) برای یک لحظه هم توقف نمی کنید

ج) پارک نمی توان کرد اما توقف می توان کرد

د) بستگی به موقعیت دارد

جواب صحیح گزینه ب


۲۶- چه عاملی می تواند خطر ناشی از آسیب دیدگی گردن را در موقع تصادف کاهش دهد ؟

الف) وجود پشتی مناسب پشت سر و تنظیم شده

ب) کمربند

ج) صندلی مجهز به بالشتک هوا

د) ترمزهای ضد قفل

جواب صحیح گزینه الف


۲۷- رنگ تابلو ها در بزرگراه ها و آزاد راه ها به ترتیب …. و ….. می باشد ؟

الف) سبز – آبی

ب) قرمز – آبی

ج) سبز – قرمز

د) آبی – سبز

جواب صحیح گزینه الف


۲۸- حساس و تنظیم نبودن ترمز پایی جز جرائم رانندگی می باشد ؟

الف) بلامانع است

ب) نقص جزئی می باشد

ج) نقص فنی محسوب می شود

د) نقص فنی نمی باشد

جواب صحیح گزینه ج


۲۹- در آزاد راه ها میخ های زرد چشم گربه ای در چه محلی دیده می شود ؟

الف) در باند کاهش و افزایش سرعت

ب) بین شانه خاکی و باند اصلی

ج) بین هر دو باند مجاز

د) در مسیر رفت و برگشت جاده ها و در سمت چپ مسیر

جواب صحیح گزینه د


۳۰- خط ممتد – دوبله- مقطع از انواع خطوط ….. هستند ؟

الف) عرضی

ب) طولی

ج) الف و ب

د) ترکیبی

جواب صحیح گزینه ب


برخی از نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی را با جواب در اینجا با هم بررسی کردیم .

در انتها به شما توصیه می کنیم اگر آزمون آیین نامه اصلی دارید با کلیک بر روی سوالات آیین نامه اصلی مهم ترین نمونه سوالات آیین نامه اصلی را دانلود کنید .

اگر آزمون آیین نامه مقدماتی دارید از اینجا مهم ترین نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی را دانلود کنید .

و همین طور می توانید از اینجا نمونه سوالات فنی را دانلود کنید .


نمونه سوال آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی


بسته طلایی نمونه سوال آیین نامه راهنمایی و رانندگی


نمونه سوال آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی


نمونه سوال فنی آیین نامه راهنمایی و رانندگی


آزمون شهری راهنمایی و رانندگی

 

 

 

 


Examination of the driving license

Driving license test